Opšta pravila

Nakama knives je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini. Kupovinom na Internet prodavnici Nakama knives prihvatate uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima na osnovu kojih poslujemo. Nakama knives online prodavnice zadržava pravo da bez prethodnog obavještavanja vrši izmjene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Komunikacija
Kada posjetite Nakama knives ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasni ste ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (email) i/ili SMS porukama. Poruke će sadržati sledeće: jasno I nedvosmisleno će biti označena kao reklamne poruke, pošiljaoc će biti jasno naznačen, promocije I druge marketinške tehnike biće jasno definisane kao takve. Uslovi učestvovanja u njima će takodje biti jasno definisani, način na koji se odjaviti od primanja reklamih poruka biće jasno predstavljeni, želju korisnika da ne želi primanja reklamih proruka, će ponudnik eksplicitno poštovati.

Izjava o zaštiti privatnosti
U ime Internet prodavnice Nakama knives obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice Nakama knives (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Cijene
Sve cijene proizvoda navedene na sajtu su isključivo u KM. Nakama knives se obavezuje da će prihvatiti svaku cijenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cijena proizvoda promijenila nakon kreiranja narudžbenice. Nakama knives ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje email obavještenja potrošaču ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cijene na sajtu, npr. umesto 50KM je navedena cena 5KM, i sl.

Intelektualna svojina
Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo Nakama knives ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti Nakama knives-a. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na Nakama knives smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju posjetioci
Posjetioci mogu komentarisati proizvode i slati email poruke na Nakama knives. Nakama knives ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez predhodnog obavještavanja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom email adresom nije dozvoljena na Nakama knives. Protiv takvih aktivnosti Nakama knives može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.

Opisi proizvoda
Nakama knives nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, Nakama knives ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u neoštećenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac.

Radno vrijeme
Online prodavnica Nakama knives radi od 00-24h, 7 dana u sedmici. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obaviješteni.

Promjena (ažuriranje) podataka na sajtu
Nakama knives zadržava pravo da može u svako vrijeme, bez prethodne najave, promijeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posjetioci Nakama knives nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmjena je nevažeća osim u slučaju da se obje strane saglase pisanim putem.

Ostalo

Djelimična ili potpuna neprimjenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u cjelini. Neprimjenjiva ili nezakonita odredba će biti zamijenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete prenijeti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja Nakama knives.